โซนเอเชีย : ทัวร์ฟิลิปปินส์
โซนเอเชีย » ทัวร์ฟิลิปปินส์

[G]MNL-BI04 มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ 5D4N ม.ค-มี.ค 60 (ราคาเริ่มต้น 27,900)

กำหนดการเดินทาง : 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 60 // 11-15 ก.พ. 60 (วันหยุดวันมาฆบูชา) // 18-22 / 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 60 // 11-15 มี.ค. 60

สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต, ชม Tamu Market, ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer, ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน, ชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน, ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) , ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah, ชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery, ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia, อิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์, ชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ นำท่านชม Las Piñas Bamboo Organ ชมออร์แกนไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก, ชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์, สู่จุดชมวิว People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) , ชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา, ชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ,

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์