โซนเอเชีย : ทัวร์กัมพูชา
โซนเอเชีย » ทัวร์กัมพูชา

[CU]WE EASY SMILE OF SIAM REAP 3D2N (ราคา 10,900)

กำหนดการเดินทาง : 26 – 28 ม.ค. 60, 04 – 06 ก.พ. 60 , 09 – 11 ก.พ. 60 (วันมาฆบูชา), 12 – 14 ก.พ. 60 (วันมาฆบูชา), 16 – 18 ก.พ. 60, 23 – 25 ก.พ. 60, 02 – 04 มี.ค. 60, 04 – 06 มี.ค. 60, 10 – 12 มี.ค. 60, 11 – 13 มี.ค. 60, 23 – 25 มี.ค. 60

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด, ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรม ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี,ปราสาทบายน, ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนาม โตนเลสาบ,ชมโชว์พื้นเมืองและรำอัปสรา, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ Night Market และชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน, บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]REP-WE01 กัมพูชา เสียมเรียบ 3D2N (ราคาเริ่มต้น 13,900)

กำหนดการเดินทาง : 27 - 29 ม.ค. 60 , 28 - 30 ม.ค. 60 , 03 - 05 ก.พ. 60, 04 - 06 ก.พ. 60, 10 - 12 ก.พ. 60, 17 - 19 ก.พ. 60, 18 - 20 ก.พ. 60, 24 - 26 ก.พ. 60, 25 - 27 ก.พ. 60

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี, เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา, ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ชมวิถีชีวิตชาวประมง, ชมโชว์ ระบําอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound, ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์