โซนเอเชีย : ทัวร์พม่า
โซนเอเชีย » ทัวร์พม่า

[PRV]MM0018M มิงกาลาบา-มัณฑะเลย์ 3D2N BY 8M (FEB-MAY 17) (ราคาเริ่มต้น 8,999)

กำหนดการเดินทาง : 04-06 ก.พ. 60 , 06-08 ก.พ. 60 , 11-13 ก.พ. 60 , 13-15 ก.พ. 60 , 18-20 ก.พ. 60 , 20-22 ก.พ. 60 , 25-27 ก.พ. 60 , 27ก.พ.-01มี.ค. , 04-06 มี.ค. 60 , 06-08 มี.ค. 60 , 11-13 มี.ค. 60 , 13-15 มี.ค. 60 , 18-20 มี.ค. 60 , 20-22 มี.ค. 60 , 25-27 มี.ค. 60 , 27-29 มี.ค. 60 , 01-03 เม.ย. 60 , 08-10 เม.ย. 60 , 15-17 เม.ย. 60 , 22-24 เม.ย. 60 , 29เม.ย.-01พ.ค. , 06-08 พ.ค. 60 , 13-15 พ.ค. 60 , 20-22 พ.ค. 60 , 27-29 พ.ค. 60

ชม วัดกุโทดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) , ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บนภูเขามัณฑะเลย์รอบวิหาร , ทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ , ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง , ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง , ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล , นมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G] RGN-DD001 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ม.ค-มี.ค 60 (ราคา 9,999)

กำหนดการเดินทาง : 26-28 มกราคม 2560 4-6, 5-7, 16-18, 19-21, 18-20, 25-27, 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 2-4, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14 มีนาคม 2560 16-18, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 มีนาคม 60 10-12 ก.พ. 60 12-14 ก.พ. 60

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย, สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์, ชม พระราชวังบุเรงนอง, ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน”, นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน , สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน, สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น, สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา, นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ , สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”, เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ,

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRO]JMM04-FD ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3D2N FEB - OCT 17 (ราคาเริ่มต้น 9,999)

กำหนดการเดินทาง : 18 – 20 ก.พ.60 , 24 – 26 ก.พ.60 , 25 – 27 ก.พ.60 , 3 – 5 มี.ค.60 , 10 – 12 มี.ค.60 , 11 – 13 มี.ค.60 , 17 – 19 มี.ค.60 , 18 - 20 มี.ค.60 , 24 – 26 มี.ค.60 , 25 – 27 มี.ค. 60 , 31 – 2 เม.ย.60 , 1 – 3 เม.ย.60 , 7 – 9 เม.ย.60 , 14 – 16 เม.ย.60 , 15 – 17 เม.ย.60 , 21 – 23 เม.ย.60 , 22 – 24 เม.ย.60 , 12 – 14 พ.ค. 60 , 13 – 15 พ.ค.60 , 19 – 21 พ.ค.60 , 20 – 22 พ.ค.60 , 26 – 28 พ.ค.60 , 27 – 29 พ.ค.60

ย่างกุ้ง อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอันรุ่งเรือง
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า
สิเรียม เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
อิ่มอร่อย เมนูพิเศษ...กุ้งแม่น้ำหงสาวดี สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]MW001SL MAKE A WISH MYANMAR 3D2N (SL) (ราคาเริ่มต้น 10,555)

กำหนดการเดินทาง : 02-04 มี.ค. 60 , 03-05 มี.ค. 60 , 04-06 มี.ค. 60 , 09-11 มี.ค. 60 , 10-12 มี.ค. 60 , 11-13 มี.ค. 60 , 16-18 มี.ค. 60 , 17-19 มี.ค. 60 , 18-20 มี.ค. 60 , 23-25 มี.ค. 60 , 24-26 มี.ค. 60 , 25-27 มี.ค. 60 , 30มี.ค.-01เม.ย. , 31มี.ค.-02เม.ย. , 01-03 เม.ย. 60 , 02-04 เม.ย. 60 , 06-08 เม.ย. 60 , 07-09 เม.ย. 60 , 08-10 เม.ย. 60 , 12-14 เม.ย. 60 , 13-15 เม.ย. 60 , 14-16 เม.ย. 60 , 15-17 เม.ย. 60 , 16-18 เม.ย. 60 , 20-22 เม.ย. 60 , 21-23 เม.ย. 60 , 22-24 เม.ย. 60 , 23-25 เม.ย. 60 , 27-29 เม.ย. 60 , 28-30 เม.ย. 60 , 04-06 พ.ค. 60 , 05-07 พ.ค. 60 , 06-08 พ.ค. 60 , 10-12 พ.ค. 60 , 11-13 พ.ค. 60 , 12-14 พ.ค. 60 , 13-15 พ.ค. 60 , 18-20 พ.ค. 60 , 19-21 พ.ค. 60 , 20-22 พ.ค. 60 , 25-27 พ.ค. 60 , 26-28 พ.ค. 60 , 27-29 พ.ค. 60 , 28-30 พ.ค. 60

ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda) , กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ , ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย , นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(KyaikPunBuddha) , ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) , นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ , นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง , สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[CU]FD EASY อิ่มบุญ IN MYANMAR 3D2N (ย่างกุ้ง 2คืน) (ราคา 10,900 )

กำหนดการเดินทาง : 03-05 ก.พ 60 / 24-26 ก.พ.60 / 10-12 มี.ค.60 / 24-26 มี.ค.60 / 11-13 พ.ค.60 / 26-28 พ.ค.60

ไหว้พระ 9 วัด..พม่า-ย่างกุ้ง-มหาเจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน
 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
 นมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวเท่านั้น
 ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า
 ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์เชวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พักย่างกุ้ง 2 คืน ***

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRO]JMM02-SL ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3 วัน 2 คืน Nov16-Mar17 (ราคาเริ่มต้น 10,900)

กำหนดการเดินทาง : 27-29 มกราคม 60, 28-30 มกราคม 60, 10-12 กุมภาพันธ์ 60, 11-13 กุมภาพันธ์ 60, 12-14 กุมภาพันธ์ 60, 25-27 กุมภาพันธ์ 60, 4-6 มีนาคม 60, 11-13 มีนาคม 60, 17-19 มีนาคม 60

ย่างกุ้ง อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอันรุ่งเรือง
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า
สิเรียม เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
อิ่มอร่อย เมนูพิเศษ...กุ้งแม่น้ำหงสาวดี สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[WS]8M Chraming I-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3D2N (ราคาเริ่มต้น 11,900)

กำหนดการเดินทาง : 28-30 ม.ค. / 25-27 ก.พ. / 4-6, 18-20 มี.ค. 60 11-13 ก.พ. 60

ชมสะพานอูเบียน, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน, ชมเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง, พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง, เดินทางสู่ยอดเขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี และกราบนมัสการพระมหามัยมุนี ***สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า***

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]VINTAGE MYANMAR BY THAI LION AIR (SL) (ไปเช้า-กลับดึก) 3D2N (ราคาเริ่มต้น 11,555 )

กำหนดการเดินทาง : 03-05 ก.พ. 60 , 04-06 ก.พ. 60 , 10-12 ก.พ. 60 , 11-13 ก.พ. 60 , 17-19 ก.พ. 60 , 18 , 20 ก.พ. 60 , 24-26 ก.พ. 60 , 25-27 ก.พ. 60 , 02-04 มี.ค. 60 , 03-05 มี.ค. 60 , 04-06 มี.ค. 60, 09-11 มี.ค. 60 , 10-12 มี.ค. 60 , 11-13 มี.ค. 60 , 16-18 มี.ค. 60 , 17-19 มี.ค. 60 , 18-20 มี.ค. 60 , 23-25 มี.ค. 60 , 24-26 มี.ค. 60 , 25-27 มี.ค. 60 , 30มี.ค.-01เม.ย. , 31มี.ค.-02เม.ย. , 01-03 เม.ย. 60 , 02-04 เม.ย. 60 , 06-08 เม.ย. 60 , 07-09 เม.ย. 60 , 08-10 เม.ย. 60 , 12-14 เม.ย. 60 , 13-15 เม.ย. 60 , 14-16 เม.ย. 60 , 15-17 เม.ย. 60 , 16-18 เม.ย. 60 , 20-22 เม.ย. 60 , 21-23 เม.ย. 60 , 22-24 เม.ย. 60 , 23-25 เม.ย. 60 , 27-29 เม.ย. 60 , 28-30 เม.ย. 60 , 04-06 พ.ค. 60 , 05-07 พ.ค. 60 , 06-08 พ.ค. 60 , 10-12 พ.ค. 60 , 11-13 พ.ค. 60 , 12-14 พ.ค. 60, 13-15 พ.ค. 60 , 18-20 พ.ค. 60 , 19-21 พ.ค. 60 , 20-22 พ.ค. 60 , 25-27 พ.ค. 60 , 26-28 พ.ค. 60 , 27-29 พ.ค. 60 , 28-30 พ.ค. 60

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]MW0028M MAKE A WISH MYANMAR 3D2N (8M) (ราคาเริ่มต้น 11,555)

กำหนดการเดินทาง : 04-06 มี.ค. 60 , 10-12 มี.ค. 60 , 11-13 มี.ค. 60 , 18-20 มี.ค. 60 , 01-03 เม.ย. 60 , 02-04 เม.ย. 60, 07-09 เม.ย. 60 , 09-11 เม.ย. 60 , 11-13 เม.ย. 60 , 12-14 เม.ย. 60 , 13-15 เม.ย. 60 , 14-16 เม.ย. 60 , 15-17 เม.ย. 60 , 16-18 เม.ย. 60 , 21-23 เม.ย. 60 , 22-24 เม.ย. 60 , 23-25 เม.ย. 60 , 28-30 เม.ย. 60 , 29เม.ย.-01พ.ค. , 05-07 พ.ค. 60 , 06-08 พ.ค. 60 , 07-09 พ.ค. 60 , 10-12 พ.ค. 60 , 11-13 พ.ค. 60 , 12-14 พ.ค. 60 , 13-15 พ.ค. 60 , 14-16 พ.ค. 60 , 19-21 พ.ค. 60 , 20-22 พ.ค. 60 , 21-23 พ.ค. 60 , 26-28 พ.ค. 60 , 27-29 พ.ค. 60 , 28-30 พ.ค. 60

ชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda) , ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย , นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(KyaikPunBuddha) , ชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) , นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ , นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง , สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูปนอน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

  1 2 3 4