โซนเอเชีย : ทัวร์อินโดเนเชีย
โซนเอเชีย » ทัวร์อินโดเนเชีย

[G]DPS-TG04 อินโดนีเซีย-เกาะสวรรค์ บาหลี 4D3N (ราคาเริ่มต้น 20,900)

กำหนดการเดินทาง : 04-07 ก.พ.60 , 11-14 ก.พ.60, 18-21 ก.พ.60, 25-28 ก.พ.60 // 04-07 มี.ค.60, 09-12 มี.ค.60, 18-21 มี.ค.60 // 01-04 เม.ย.60, 06-09 เม.ย.60, 14-17 เม.ย.60, 22-25 เม.ย.60 // 04-07 พ.ค. 60, 13-16 พ.ค. 60, 20-23 พ.ค.60, 27-30 พ.ค.60 // 03-06 มิ.ย.60, 10-13 มิ.ย.60, 17-20 มิ.ย.60, 24-27 มิ.ย.60

ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร, ชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ, ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน, เดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี", ชม อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]SUB-BI001 มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5D4N (ราคา 25,900 )

กำหนดการเดินทาง : 27-31 ม.ค. 60 , 10-14 ก.พ. 60 / 24-28 ก.พ. 60 , 10-14 มี.ค. 60 / 17-21 มี.ค. 60

น้ำตก Kakek Bodo เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย, เดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน, ชมวัด Luhur Poten เป็นวัดที่เก่าแก่ของศาสนาฮินดู, ชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna, ชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Submarine Monument), ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah/พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery/มัสยิด Omar Ali Saiffuddien/พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia, ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer, ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]DPS-BI04 บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5D4N JAN-MAR 2017 (ราคา 27,900)

กำหนดการเดินทาง : 07-11 ก.พ. 60, 14-18 ก.พ. 60, 21-25 ก.พ. 640, 07-11 มี.ค. 60, 04-08 เม.ย. 60, 11-15 เม.ย. 60, 25-29 เม.ย. 60, 02-06 พ.ค. 60, 09-13 พ.ค. 60, 16-20 พ.ค. 60, 23-27 พ.ค. 60

ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, ชม สวนพระวิษณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป, ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร , ชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี, เดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี, ชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี, ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์, ผ่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah, ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]DPS-GA06 มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ-A 5D4N (ราคาเริ่มต้น 31,900)

กำหนดการเดินทาง : 27-31 ม.ค. 60 (วันหยุดวันตรุษจีน) , 10-14 ก.พ. 60 (วันหยุดวันมาฆบูชา) , 24-28 ก.พ. 60

ชม วัดพรามนันต์ , ชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน”, ชม พระราชวังน้ำ “Tamansari Water Palace” เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน, เดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) , ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน, ชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์