โซนเอเชีย : ทัวร์เวียดนาม
โซนเอเชีย » ทัวร์เวียดนาม

[PRO]SL JVN07B เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N (ราคาเริ่มต้น 6,666)

กำหนดการเดินทาง : 27-29 ม.ค.60 , 28-30 ม.ค.60 , 01-03 ก.พ.60 , 01-03 ก.พ.60 , 01-03 ก.พ.60 , 03-05 ก.พ.60 , 04-06 ก.พ.60 , 06-08 ก.พ.60 , 10-12 ก.พ.60 , 11-13 ก.พ.60 , 17-19 ก.พ.60 , 18-20 ก.พ.60 , 19-21 ก.พ.60 , 20-22 ก.พ.60 , 24-26 ก.พ.60 , 25-27 ก.พ.60 , 03-05 มี.ค.60 , 04-06 มี.ค.60 , 06-08 มี.ค.60 , 08-10 มี.ค.60 , 10-12 มี.ค.60 , 11-13 มี.ค.60 , 17-19 มี.ค.60 , 18-20 มี.ค.60 , 24-26 มี.ค.60 , 25-27 มี.ค.60 , 29-31 มี.ค.60

นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ , ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร , ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส , ชม วัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRO]SL JVN07C เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-กู่จี 3D2N (ราคาเริ่มต้น 7,777 )

กำหนดการเดินทาง : 08-10 มี.ค.60

ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และ เครื่องมือ อาวุธ ปืน ระเบิด ต่างๆ , ชมเจดีย์หวิงเงียม เจดีย์เก่าแก่ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม นำชม วัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว , รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน , ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดี , ชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกได้ ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]FD CLASSIC VIETNAM_HAN 3D2N (ช-ค) (ราคาเริ่มต้น 8,999)

กำหนดการเดินทาง : 28-30 ม.ค. , 03-05 ก.พ. , 10-12 ก.พ. , 17-19 ก.พ. , 18-20 ก.พ. , 24-26 ก.พ. , 25-27 ก.พ. , 03-05 มี.ค. , 04-06 มี.ค. , 10-12 มี.ค. , 11-13 มี.ค. , 17-19 มี.ค. , 18-20 มี.ค. , 24-26 มี.ค. , 31 มี.ค.-02 เม.ย. , 01-03 เม.ย. , 06-08 เม.ย. , 07-09 เม.ย. , 08-10 เม.ย. , 13-15 เม.ย. , 14-16 เม.ย. , 15-17 เม.ย. , 16-18 เม.ย. , 21-23 เม.ย. , 22-24 เม.ย. , 28-30 เม.ย. , 29 เม.ย.-01 พ.ค. , 05-07 พ.ค. , 06-08 พ.ค. , 12-14 พ.ค. , 13-15 พ.ค. , 19-21 พ.ค. , 20-22 พ.ค. ,, 26-28 พ.ค. , 27-29 พ.ค. , 02-04 มิ.ย. , 03-05 มิ.ย. , 09-11 มิ.ย. , 10-12 มิ.ย. , 16-18มิ.ย. , 17-19 มิ.ย. , 23-25 มิ.ย. , 24-26 มิ.ย. , 30 มิ.ย.-02ก.ค. , 01-03 ก.ค. , 07-09 ก.ค. , 08-10 ก.ค. , 14-16 ก.ค. , 15-17 ก.ค. , 21-23 ก.ค. , 22-24 ก.ค. , 28-30 ก.ค. , 29-31 ก.ค. , 04-06 ส.ค. , 05-07 ส.ค. , 11-13 ส.ค. , 12-14 ส.ค. , 18-20 ส.ค. , 19-21 ส.ค. , 25-27 ส.ค. , 26-28 ส.ค. , 01-03 ก.ย. , 02-04 ก.ย. , 08-10 ก.ย. , 09-11 ก.ย. , 15-17 ก.ย. , 16-18 ก.ย. , 22-24 ก.ย. , 23-25 ก.ย. , 29 ก.ย.-01 ต.ค. , 30 ก.ย.-02 ต.ค. , 06-08 ต.ค. , 07-09 ต.ค. , 13-15 ต.ค. , 14-16 ต.ค. , 20-22 ต.ค. , 22-24 ต.ค. , 21-23 ต.ค.

ทัวร์เวียดนามดีดี!! CLASSIC VIETNAM
ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]DD CLASSIC VIETNAM_HAN 3D2N DEC16-MAR 17 (ช-ค) (ราคา 9,555 )

กำหนดการเดินทาง : 10-12 ก.พ.60 / 24-26 ก.พ.60 10-12 / 17-19 / 24-26 มี.ค.60

เดินทางสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง ชมถํ้านางฟ้า หรือ ถํ้าสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ชมวัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่ ชมจัตุรัสบาดิงห์ เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ ถนน 36 สาย ชมการแสดงระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ้า ศิลปกรรมประจําชาติ

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]DD SUPER PRO HOCHIMINH1 โฮจิมินห์ หวุงเต่า กู๋จี 3D2N ธ.ค 59-มี.ค 60 (ราคา 9,800)

กำหนดการเดินทาง : 28-30 ม.ค. 04-06 ก.พ 11-13 ก.พ. 18-20 ก.พ. 25-27 ก.พ. 04-06 มี.ค. 11-13 มี.ค. 18-20 มี.ค. 25-27 มี.ค.

ชมศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่มีความสวย ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามของ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ชมเมืองตากอากาศ หวุงเต่า สัมผัสบรรยากาศชายทะเล นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุน ชมพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได ชมรูปปั้นของพระเยซูเจ้า ซึ่งประดิษฐานตั้งอยู่บนหน้าผา ชมวิถีชีวิตย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหัว วัดจีนโบราณในเขตไชน่าทาวน ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม เดินทางสู่อุโมงค์ก๋จีู ชมความน่าทึ่งของอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กิโลเมตร ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[I]DD22 โปรโมชั่น ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน ( ราคา 9,988 )

กำหนดการเดินทาง : 03-05 ก.พ. 17-19 ก.พ. 60

ฮานอย ฮาลองเบย์นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ ท าเนียบประธานาธิบดี เจดีย์เสาเดี่ยว วิหารวรรณกรรม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้ง 36 สาย ล่องอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ชมถ้ำนางฟ้า ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตลาดไนท์มารเ์ก็ต นิงห์บินห์ ล่องเรือฮาลองบก

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRV]QR CLASSIC VIETNAM_HAN 3D2N ( ราคาเริ่มต้น 8,999 )

กำหนดการเดินทาง : 28-30 ม.ค.60 , 10-12 / 11-13 ก.พ. 60 , 17-19 / 24-26 ก.พ. 60 , 3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31 มี.ค.-2 เม.ย.60 , 6-8 / 7-9 เม.ย.60 , 21-23 เม.ย.60 , 14-16 / 15-17 เม.ย. 60 , 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60 , 05-07 พ.ค. 60 , 12-14 / 19-21 / 26-28 พ.ค.60

ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ ถนน 36 สาย ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ชมตุรัสบาดิงห์ ชมสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห ชมทำเนียบประธานาธิบดี ชมบ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อมากมาย ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ชมวัดเฉินก๊วก วัดจีนที่มีความเก่าแก่ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRO]FD JVN01 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3D2N บินเช้า-กลับดึก (ราคาเริ่มต้น 9,999 )

กำหนดการเดินทาง : 18-20 ก.พ.60, 25-27 ก.พ.60, 04-06 มี.ค.60, 11-13 มี.ค.60, 18-20 มี.ค.60, 25-27 มี.ค.60

ชมวิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU), ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์, ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง, ชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย, ชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล, ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย, ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก, ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง, ชม วัด TRAN QUOC ตังอยู่ที่ใจกลางของทะเลสาบ HO TAY ทะเลสาบใหญ่ที่สุดและเหมือนดวงตาสองดวงของฮานอย

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[PRO]SL JVN07A เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4D3N (ราคาเริ่มต้น 9,999)

กำหนดการเดินทาง : 10-13 ก.พ.60 , 17-20 ก.พ.60 , 24-27 ก.พ.60 , 03-06 มี.ค.60 , 10-13 มี.ค.60 , 17-20 มี.ค.60 , 24-27 มี.ค.60 , 31มี.ค.-03 เม.ย.60

ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ , ชมทำเนียบอิสรภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ , ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร , นั่งสถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ , ชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ , ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

  1 2 3