โซนเอเชีย : ทัวร์จีน
โซนเอเชีย » ทัวร์จีน

[G]CSX-FD002-SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4D3N (ราคาเริ่มต้น 9,999)

กำหนดการเดินทาง : 17-20 ก.พ. 60, 11-14/12-15/18-21/19-22/23-26/24-27/25-28 ก.พ. /26ก.พ.-01 มี.ค. 60, 02-05/03-06/04-07/05-08/09-12/10-13/11-14/12-15/16-19/18-21/24-27 มี.ค. 60, 23-26/26-29 มี.ค. 60, 30 มี.ค.-2 เม.ย. 60

เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่, ชม เมืองจางเจียเจี้ย, พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก, ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน , มผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา ภูเขาเทียนเหมินซาน

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[P]XW Super Pro ฉงชิ่ง 5 วัน 3 คืน 18-22 ม.ค. , 8-12 ก.พ. 60 ( ราคา 9,999++)

กำหนดการเดินทาง : 8-12 กุมภาพันธ์ 2560

ชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน, ชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก, ช้อปปิ้งของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง), อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองฉงชิ่ง, ชม ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SH]SHXJPVG1 บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 (ราคาเริ่มต้น 9,888)

กำหนดการเดินทาง : 10-14 / 17-21 / 24-28 ก.พ. 60 , 03-07 / 10-14 / 17-21 / 22-26 , 23-27 / 24-28 / 28 มี.ค.- 01 เม.ย. 60, 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 60, 31 มี.ค. – 04 เม.ย. / 05-09 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 / 21-25 เม.ย. 60, 28 เม.ย. – 02 พ.ค. / 03-07 พ.ค. 60, 05-09 / 12-16 / 19-23 พ.ค. 60, 09-13 / 23-27 มิ.ย. 60

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ,อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง), ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118), ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]CSX-WE001จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4D3N (ราคาเริ่มต้น 11,900)

กำหนดการเดินทาง : 08-11/15-18/22-25 ก.พ. 60, 11-14 ก.พ. 60, 18-21/25-28 ก.พ. 60, 01-04/04-07/08-11/11-14/15-18/18-21/22-25/25-28 มี.ค. 60 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย. 60

ชม ภาพเขียน 10 ลี้, เที่ยวชมอุทยานจางเจียเจี้ย, อิสระเที่ยวชม ถนนคนเดินซีปู้ , ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน , พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[G]CKG-FD001 บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4D3N (ราคา 12,900)

กำหนดการเดินทาง : 23-26 ก.พ. 60, 9-12, 16-19 มี.ค. 60, 23-26, 25-28 มี.ค. 60

หลุมฟ้าสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย • ภูเขานางฟ้า ...สัมผัสธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์ • ระเบียงแก้วอู่หลง ..... ณ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SH]SHWECSX2 ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4D3N (WE) ม.ค.-มิ.ย. 60 (ราคาริ่มต้น 12,888)

กำหนดการเดินทาง : 09-12 / 23-26 มีนาคม 60 , 15-18 เมษายน 60 (วันหยุดสงกรานต์) , 20-23 / 28 เมษายน-01 พฤษภาคม 60 , 04-07 / 18-21 / 25-28 พฤษภาคม 60 , 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 60

พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก , ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา , นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า , ชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[P]FD540-541 จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4D3N (ราคา 13,999)

กำหนดการเดินทาง : 17-20 ก.พ , 19-22 ก.พ. 60 , 03-07 มี.ค 4-8 มี.ค 10-13 11-14 มี.ค. 60

เอาใจคนเวลาน้อย...เที่ยวภูเขาอวตารจางเจียเจี้ย, ฟินกับอากาศเย็นสบาย ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ,เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง , หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร, พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก , พักหรู 5 ดาว 1 คืนที่ฉางซา มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , บาร์บิคิวเกาหลี , Free wifi บนรถบัส เหมาจ่ายในราคาเดียว ทุกคณะเดินทาง

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[SH]SHXWTSN2 เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N ม.ค.-มี.ค.60 (ราคาเริ่มต้น 13,888)

กำหนดการเดินทาง : 24-28 / 26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2560 , 17-21 / 24-28 มีนาคม 2560

นมัสการเจ้าแม่ทับทิม วัดเจ้าแม่ทับทิม เป็น 1 ใน 3 วัดเจ้าแม่ทับทิมที่มีประชาชนนิยมไปกราบไหว้มากที่สุดในโลก , ชม ถนนสไตล์อิตาลี อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน , เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูง ที่เปิดบริการหลายเส้นทางทั่วประเทศจีนสู่ ปักกิ่ง , ชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน , ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ,
ชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก , เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี , ผ่านชมสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก"

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

[I]XW-B099 BEIJING หนี่ห่าว ปักกิ่ง 4D3N (ราคา 14,888)

กำหนดการเดินทาง : 23-26 ก.พ. 60, 09-12 มี.ค. 60, 23-26 มี.ค.60

ปักกิ่ง: จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ศูนย์ชากายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) ร้านหยก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดรัสเซีย
อาหาร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้ Buffet นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,
เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง , สุกี้มองโกล , อาหารแต้จิ๋ว
ที่พัก: โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)

อ่านรายละเอียด

จองทัวร์

  1 2 3 4