โปรแกรมทัวร์ : [P]FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน ม.ค-เม.ย 60 (ราคาเริ่มต้น 7,999)
[P]FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน ม.ค-เม.ย 60 (ราคาเริ่มต้น 7,999)

[P]FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน ม.ค-เม.ย 60 (ราคาเริ่มต้น 7,999)

กำหนดการเดินทาง : 18-20,19-21, 25-27,26-28 ก.พ.60 04-06,11-13,12-14, 18-20,19-21มี.ค.60 25-27,26-28 มี.ค.60 // 10-12,17-19,24-26 ก.พ.60 03-05,17-19,24-26 มี.ค.60 31มี.ค.-02เม.ย.60 01-03,02-04,21-23,22-24,23-25 เม.ย.60

บินตรง มาเก๊า จู่ไห่ เที่ยวรอบเกาะไทปา

3D2N

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

 

  • สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง + อลังการโชว์
  • บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - มาเก๊า
  • เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้ - สนามบินดอนเมือง
จองทัวร์ [P]FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน ม.ค-เม.ย 60 (ราคาเริ่มต้น 7,999)