โปรแกรมทัวร์ : [PRO]JMM01-SL-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน Nov16-Mar17 (ราคาเริ่มต้น 12,900)
[PRO]JMM01-SL-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน Nov16-Mar17 (ราคาเริ่มต้น 12,900)

[PRO]JMM01-SL-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน Nov16-Mar17 (ราคาเริ่มต้น 12,900)

กำหนดการเดินทาง : 27-29 มกราคม 60, 28-30 มกราคม 60, 10-12 กุมภาพันธ์ 60, 11-13 กุมภาพันธ์ 60, 12-14 กุมภาพันธ์ 60, 25-27 กุมภาพันธ์ 60, 4-6 มีนาคม 60, 11-13 มีนาคม 60, 17-19 มีนาคม 60

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

ไปเช้า-กลับดึก

3D2N

โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

 

  • กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง
  • ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ -  เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  
จองทัวร์ [PRO]JMM01-SL-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน Nov16-Mar17 (ราคาเริ่มต้น 12,900)